Skip to main content

Projekt Plasty IV

04 září, 2023

Projekt Plasty IV, navazující na projekt Plasty II, byl 30. listopadu 2020 přihlášen k podpoře ve výzvě programu OP PIK – Spolupráce – Technologické platformy pro období od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2023.

Cílem předkládaného projektu Plasty IV bylo zejména zajistit udržitelnost plastikářského průmyslu v oborech s vysokou přidanou hodnotou, s využitím sofistikovaných technologií a s přednostním zaměřením na podporu inovačních aktivit malých a středních podniků.

Nedílnou součástí byla také pomoc při řešení ekologických otázek spojených s dalším využíváním plastů v budoucnosti a snaha o plné zapojení sdružených subjektů do projektů cirkulární ekonomiky.

Dílčími cíli byly:

 • Zvyšování konkurenceschopnosti českého plastikářského průmyslu v České republice.
 • Stimulovat a podporovat provádění vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení, vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti plastikářského průmyslu.
 • Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v plastikářském průmyslu.
 • Zapojení České republiky do realizace činností PlasticsEurope, Evropské technologické platformy pro udržitelnou chemii a Cefic v oblasti materiálů, obnovitelných zdrojů a udržitelnosti, kde mezi významné aktivity bude patřit zejména:
  • průběžné zpracování vize rozvoje sektoru,
  • aktualizace technologického foresightu (TF) a strategického výzkumu v dlouhodobém horizontu (strategická výzkumná agenda, SVA),
  • aktualizace plánu zaměření výzkumných a vývojových aktivit a rozvoje moderních technologií (implementační akční plán, IAP),
  • vypracování cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií zejména v malých a středních podnicích,
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit,
  • monitorování výzkumných aktivit v rámci ČR i EU,
  • monitorování legislativních požadavků důležitých pro další rozvoj plastů,
  • iniciování vědecko-technických výzkumů – projektů,
  • inicializace a spolupráce při formulaci společných výzkumných projektů,
  • tvorba strategie využití plastových odpadů,
  • propagaci výzkumu, vývoje a výroby plastů využitelných pro opakovanou recyklaci,
  • prevence úniku plastových částí do vodních toků a moří,
  • propagace a podpora cirkulární ekonomiky
  • podpora inovativní a ekonomické chemické recyklace plastů

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.