Skip to main content

Česká technologická platforma PLASTY

Vítáme Vás na stránkách České technologické platformy PLASTY.

Úkolem ČTP PLASTY je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch plastikářského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

Od 1. 12. 2020 do 30. 6. 2023 byl řešen projekt Plasty IV, podporovaný v rámci OP PIK.

Hlavními výstupy projektu jsou aktualizace strategických dokumentů: Technologický foresight výroby a zpracování plastů, Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán, zpracování Cestovní mapy průmyslové modernizace a zavádění pokročilých technologií se zaměřením zejména na malé a střední podniky a iniciování a spolupráce při přípravě společných projektů VaVaI.

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

28

Členů ČTPP

12

let řešíme plasty

150

projektů

    V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.