Skip to main content

Workshop ČTPP

04 září, 2023

Pracovní setkání ČTP PLASTY se konalo ve čtvrtek 16. 2. 2023 (na adrese Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9, shodně se sídlem SCHP ČR) s níže uvedeným programem. Vzhledem k závažnosti projednávaných témat bylo toto pracovní jednání spojeno s jednáním řídicího výboru ČTP PLASTY. (Jednání navazovalo na jednání užší pracovní skupiny k chemické recyklaci.)

Program pro workshop a řídicí výbor 16. 2. 2023:

1. Dokončení projektu Plasty IV (do 30. 6. 2023)

 • Aktualizace Technologického foresightu a Strategické výzkumné agendy (do 28. 2. 2023)
 • Organizace workshopu + aktualizace Implementačního akčního plánu a Cestovní mapy (do 15. 4. 2023)
 • Závěrečná konference (případně realizovaná v rámci ICCT v Mikulově v úterý 25. 4. 2023)
 • Administrativní záležitosti projektu Plasty IV

2. Příprava projektu Plasty V (pro období 1. 7. 2023 až 30. 6. 2026)

 • Zpracování Podnikatelského záměru (do 31. 3. 2023)
 • Zpracování a podání přihlášky projektu v MS2021+ (nejpozději do 14. 4. 2023)

3. Další aktivity

 • Realizace společných projektů
 • Akční plán chemické recyklace
 • LCA (další postup)
 • Ostatní spolupráce

4. Různé

 • Členství v ČTP PLASTY
 • Termíny příštích jednání

Vaše náměty, připomínky a spolupráci uvítáme.

27
Členů ČTPP
12
let řešíme plasty
150+
projektů

V případě dotazů nebo zájmu o členství v ČTP PLASTY nás neváhejte kontaktovat.